Arxiu de la categoria: Temporada 1910-1911

Challenge International du Sud de la France (Primera part)

Introducció

Durant molt temps la informació que disposàvem sobre aquesta competició es reduïa als partits disputats pels equips catalans en les 5 edicions celebrades. A més, aquesta, tal com veurem, contenia importants errades amb relació a clubs i partits. Darrerament ha aparegut un article sobre aquesta competició en el qual es treuen una sèrie de conclusions totalment errònies, a banda de perseverar en la manca d’informació i en els errors antics. Amb una cerca exhaustiva en diverses hemeroteques he pogut reconstruir tota l’estructura de la competició. Malauradament és impossible (de moment) donar tota la informació detallada, donat que hi manquen resultats i alineacions de diferents partits. Continua llegint