E9 (23) FOTO – primerclub 1895

Primera i única imatge del Barcelona Football Club: 25 de març de 1895. Segons Maluquer: (dempeus esquerra i dreta) Serra, Brown, Beaty, Morris, Wilson, Morris, Hallam (assentats esquerra a dreta) J Parsons, G Parsons, Sloon, Reeves i Bruger. Probablement els altres dos personatges són William Wyndham i Tordó

Leave a Reply